DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi
pracownika socjalnego
w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko pomocnicze i obsługi pracownika socjalnego

Czytaj więcej...

Krosno, dn. 27.07.2020 r.

Informujemy, iż przywrócona zostaje możliwość odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie.

Mając na uwadze zagrożenie epidemiczne i ryzyko transmisji SARS-Co-V-2, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom DPS nr 1, w porozumieniu z Sanepid w Krośnie ustalona została procedura organizacji odwiedzin.

Prosimy o Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności
i zastosowanie się do poniższych zasad:

 1. Termin odwiedzin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z pracownikiem socjalnym– Panią Renatą Kantek tel. 13 43 673 99.
   
 2. Odwiedziny będą odbywały się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach między 11:00 a 17:00; zakładany czas trwania spotkania to ok. 15-20 minut; jednego mieszkańca może odwiedzać jedna osoba.
   
 3. Miejsce spotkania -  w ogrodzie przy naszym Domu lub w ogrodzie zimowym.
   
 4. Osoby odwiedzające są zobowiązane do założenia maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcji rąk. Zostaną także poddane pomiarowi temperatury i wypełnią ankietę oceny ryzyka zakażenia Covid-19.
   
 5. Nad przebiegiem spotkania będzie czuwał pracownik Domu, którego zadaniem będzie dopilnowanie, aby przestrzegane były zasady higieny i dystans min. 1,5 m.

 

Magdalena Słyś
Dyrektor DPS nr 1 w Krośnie

Serdeczne podziękowania

dla Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Vienna Insurance Group

oraz Dyrektora Oddziału w Krośnie - Pani Agnieszki Korony

 

za 200 sztuk żywności specjalistycznej Nutridrink, przekazanych nam
w ramach akcji „Compensa Pomaga”.

Dziękujemy Państwu za okazane naszym Podopiecznym serce i życzliwość. Życzymy dużo zdrowia!

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim wspaniałym przyjaciołom, którzy wyposażyli nas w maseczki ochronne. Dziękujemy, że pomagacie nam troszczyć się o naszych podopiecznych!!!
 
Pani Agata Józefowicz i jej cudowne koleżanki - Dziękujemy:)
 
oraz wolontariusze:
 • GraTy
 • Akcja: Fajne babeczki szyją maseczki
 • KrosnoSfera
 • Fundacja Pasjonauci
 • Fundacja LANKA
 • Centrum Integracji Społecznej w Krośnie CIS Krosno
 • Zakład Aktywności Zawodowej nr2 PSONI Koło Krosno
 • maseczki uszyły dla nas: Pani Beata Prajznar i Pani Maria Wołoszyn
 

 

Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Andrzejowi Bobusia, który wypożyczył nam OZONATOR.
 

Otrzymaliśmy również maseczki od Kołka Rolniczego w Łękach Dukielskich:) Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Prezes - Małgorzaty Tomkiewicz.

 
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Was i życzymy ZDROWIA!!!
 
 
 
Dyrektor, Pracownicy i Podopieczni

Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie informuje,

iż w związku z decyzją zn. PSE.410.11.1.2020 z dnia 05.03.2020 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, ze względów profilaktycznych wprowadzono z dniem dzisiejszym zakaz odwiedzin mieszkańców placówki – obowiązujący do dowołania.

Pracownicy DPS nr 1 otrzymali polecenie służbowe uniemożliwienia wstępu na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości pracy placówki. Jednocześnie wystosowano do mieszkańców prośbę, aby nie wychodzili poza teren Domu i unikali dużych skupisk ludzkich.

 

W sprawach pilnych dot. mieszkańców można uzyskać informację:

w godz. 7:30 – 15:30  - nr tel. 13 43 673 99,

po godz. 15:30 - nr tel. 504 457 647.