DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 

Z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień przesyłamy serdeczne pozdrowienia i życzenia dobrego zdrowia dla wszystkich Państwa!!!

 

Zapraszamy do obejrzenia naszych pozdrowień - krótki film w linku poniżej:

https://youtu.be/OqxRl4XxaXo

 
Miłego Powszedniego Dnia!!!
Dyrektor, Mieszkańcy i Pracownicy
Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców DPS nr 1 w Krośnie, którzy z uwagi na stan zdrowia narażeni są w sposób szczególny na ryzyko COVID-19, od dnia 1 października 2020 r. wprowadza się zakaz odwiedzin oraz zakaz wychodzenia mieszkańców poza teren Domu – do odwołania.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Informujemy, iż od dnia 29.09.2020 r. obowiązują nowe zasady organizacji odwiedzin mieszkańców DPS nr 1.

Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad, które wynikają z troski
o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych oraz personelu placówki.

1.        Ogranicza się ilość odwiedzin mieszkańców do dwóch wizyt dziennie.

2.        Każdy mieszkaniec może być odwiedzony maksymalnie jeden raz w miesiącu.

3.        Jednego mieszkańca może odwiedzić jedna osoba.

4.        Nie ma możliwości odwiedzania mieszkańców, którzy są w słabszej kondycji zdrowotnej, przez co są bardziej narażeni na zachorowanie. Każdorazowo o możliwości odwiedzin decyduje dyżurna pielęgniarka DPS.

5.        Termin odwiedzin należy wcześniej uzgodnić z pracownikiem socjalnym – tel. 13 43 673 99 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

6.        Odwiedziny mogą się odbywać wyłącznie w dni robocze (poniedziałek-piątek)
w godzinach między 11:00 a 14:00, zakładany czas trwania spotkania to ok. 15 minut.

7.        Mieszkańcom umożliwia się kontakt z rodzinami i znajomymi w formie rozmów telefonicznych oraz za pomocą komunikatorów internetowych. DPS zapewnia niezbędne urządzenia, a pomocy mieszkańcom w tym zakresie udzielają pracownicy Domu, w szczególności terapeuci i pracownicy socjalni.

8.        Osoby odwiedzające są zobowiązane do dezynfekcji rąk oraz założenia maseczki
i nie zdejmowania jej przez cały czas trwania odwiedzin.

9.        Przed rozpoczęciem odwiedzin osoby odwiedzające zostaną poddane pomiarowi temperatury i wypełniają ankietę oceny ryzyka zakażenia Covid-19 (załącznik nr 1 do niniejszych zasad). Jeżeli w ankiecie zostanie podana co najmniej jedna odpowiedź TAK, spotkanie nie może się odbyć.

10.    Nad przebiegiem spotkania czuwa wyznaczony pracownik Domu, którego zadaniem jest dopilnowanie, aby zachowana była odpowiednia ostrożność, zasady higieny i bezpieczny dystans min. 1,5 metra.

11.    Odwiedziny odbywają w miejscu wyznaczonym, wskazanym przez pracownika Domu – na zewnątrz w ogrodzie przy DPS lub w pomieszczeniu ogrodu zimowego.

12.    Dopuszcza się możliwość przekazania mieszkańcowi upominków, produktów spożywczych, odzieży itp. Artykuły te powinny być przekazane za pośrednictwem pracownika Domu, który podda je dezynfekcji (w miarę możliwości), a następnie dostarczy mieszkańcowi do pokoju.

 

W przypadku nieprzestrzegania przez osoby odwiedzające niniejszych zasad, odwiedziny zostają natychmiast przerwane, a osoby te wyprasza się z budynku DPS nr1.

 

W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania na COVID-19 u mieszkańca, osoby odwiedzającej lub pracownika Domu, należy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora DPS nr 1 w Krośnie  -  wszelkie odwiedziny zostają natychmiast wstrzymane.

 

 

W DPS nr 1 w Krośnie jest możliwość odbywania rozmów z mieszkańcami poprzez komunikator Skype.

Dbając o komfort wszystkich użytkowników prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tel. 13 43 673 99 w godzinach 08:00 – 15:00
w celu umówienia terminu rozmowy.