DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

papiez1Wystawa pamiątek związanych z życiem, posługą kapłańską i pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II

Był taki papież

   co świat brał w ramiona

   co bramy wrogości otwierał

Był takie papież

   który mury słowem burzył

   który wrogie reżimy dobrocią łagodził

Był taki papież

   co prześladowcy dłoń podał

   co dziecku pod płaszczem dał schronienie

Był taki papież

   który pod ścianą płaczu prośbę złożył

   który znak pokoju wzniósł do synagogi

Był taki papież

   co młodzieżowe roztaczał wizje

   co w krakowskim oknie nocami wystał

Był taki papież

   co góry otwierały przejścia

   któremu echo zawierzyło

Był taki papież

   co na rekach milionów umierał

   który zamknął księgę życia

   słowem AMEN.

papiez2

 

papiez3