DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

dzien_chorego_1
Każdego roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lurdes, które przypada 11 lutego, Kościół przeżywa Światowy Dzień Chorego.

Sługa Boży Jan Paweł II pragnął, aby ten Dzień był okazją do refleksji nad tajemnicą cierpienia, a przede wszystkim aby uwrażliwiał nasze wspólnoty i społeczeństwa na chorych braci i siostry. Jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, to zwłaszcza słaby, ciepiący i potrzebujący opieki musi znaleźć się w centrum naszej uwagi, aby nikt nie czuł się zapomniany i odrzucony. Rzeczywiście miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia o do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i  społeczeństwa.