DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 

"Program Szwajcarski z Innowacją w Przyszłość"

projekt_szwajcarski_z_innowacja_w_przyszlosc2

       Konferencja pt. „Program Szwajcarski - z innowacją w przyszłość" inaugurująca rozpoczęcie realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) realizowanego w latach 2012-2015 na poziomie województwa podkarpackiego odbyła się w dniu 26 marca 2013 r. w hotelu „Cztery Pory Roku” w Rudnej Małej k. Rzeszowa. Spotkanie prowadziły Pani Mariola Zajdel-Ostrowska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Pani Bernadeta Szczypta dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów.
       W konferencji udział wzięli przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Polsce, Ministerstwa Zdrowia, Samorządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach, PFRON, przedstawiciele zarządów powiatowych z terenów Podkarpacia, Członkowie Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele jednostek, których projekty zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).
Podczas spotkania w obecności Rolanda Pythona, zastępcy dyrektora biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przedstawiciele dofinansowanych w ramach Programu Współpracy placówek zaprezentowali swoje projekty. Do programu zakwalifikowały się Domy Pomocy Społecznej w: Chmielniku, Prałkowcach, Moczarach, Lubzinie, Krośnie, Foluszu, Iwoniczu-Zdroju oraz Dom Dziecka w Nowej Grobli (przyp. ROPS).

       Na konferencji obecni byli mieszkańcy poszczególnych DPS-ów, którzy w różnoraki sposób prezentowali swój dorobek również artystyczny np. wiązankę pieśni ludowych oraz współczesnych przedstawił zespół śpiewaczy "Otwarte serca" z placówki w Moczarach, grupa kabaretowa ORIENTO działająca przy DPS w Foluszu przygotowała pokaz mody pt. „Odzież podwójnie użyteczna”, natomiast Zespół "Rodzinne Gniazdo" tj. mieszkańcy domu pomocy społecznej nr 1 w Krośnie przygotowali skecz pt. "Dziad i baba" oraz wiązankę piosenek ludowych.
       DPS w Chmielniku pieniądze wykorzysta na budowę ogrodu oraz wyposażenie i adaptację nowo wybudowanego skrzydła budynku w którym znajdą się kuchnia, w której mieszkańcy DPS-u będą wspólnie przygotowywać posiłki, sala komputerowa i taka, w której będzie można przyjąć gości. W nowym skrzydle znajdą się także sala fizjoterapii i hydroterapii. Ponadto mieszkańcy przygotowali wystawę na której można było oglądnąć prace haftowane, prace szydełkowane, obrazy ze skóry czy oklejane flakony z masy papierowej.
       Projekt przygotowany przez Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie zakłada wybudowanie w parku nowej ścieżki zdrowia, modernizację placu zabaw i letniej stołówki oraz przerobienie starego budynku gospodarczego na warsztaty terapii zajęciowej. Wśród ekspozycji przygotowanej przez mieszkańców DPS w Lubzinie zobaczyć było można - obrazy wykonane haftem krzyżykowym, serwetki haftowane, inne ozdoby wielkanocne. Ponadto mieszkanka z tej placówki wykonała podczas spotkania kilka utworów instrumentalnych na keyboardzie.
      W krośnieńskim DPS nr 1 powstanie ogród zimowy tj. nowe miejsce, w którym będą się mogli spotykać ludzie zamieszkujący tę placówkę.
       DPS w Prałkowcach pieniądze z Programu zainwestuje w budowę m.in. kriokomory. W Foluszu powstaną m.in. nowe izolatki i park sportowo-rekreacyjny, natomiast w Iwoniczu powstaną m.in. pomieszczenia – tężnie i ujeżdżalnia konii.
       Konferencja zakończyła się wizytą strony szwajcarskiej i przedstawicieli instytucji realizującej w domu pomocy społecznej w Chmielniku. Wizyta ukazała obecny stan i kształt placówki i w perspektywie wykonania inwestycji przy pomocy uzyskanego dofinansowania pozwoli na porównanie efektów po zakończeniu realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tekst zaczerpnięty ze strony internetowej

http://sppw.rops.rzeszow.pl/index.php/aktualnosci/106-konferencja-pt-program-szwajcarski-z-innowacja-w-przyszlosc

 

20130401-133847


 

20130401-133817

dyr

zespol

20130401-134029

20130401-134730

Zapraszamy na naszego Facebook'a