DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 

"Program Szwajcarski z innowacją w przyszłość"

swiss

projekt     

       Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2012 - 2015 pt.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji", realizowany jest na terenie Województwa Podkarpackiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Nasz Dom zgłosił do ogłoszonego konkursu projekt pt.: "Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr1 w Krośnie", który uzyskał akceptację komisji konkursowej oraz komitetu sterującego do dofinansowania.

      Termin realizacji projektu: 04.2013 - 04. 2014

      Całkowita wartość projektu: 1. 189.299,00 zł

      Wartość dofinansowania: 1. 010.904,00 zł

       W ramach projektu planuje się realizację następujących działań w Domu Pomocy Społecznej nr1 w Krośnie:

 

1. Aluminiowo-szklaną zabudowę tarasu wraz z robotami ogólnobudowlanymi. Rozbudowany zostanie istniejący taras. Na jego miejsu powstanie "Ogród Zimowy".

2. Szkolenie personelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami.

3. Zakup sprzętu do muzykoterapii

4. Zakup innowacyjnego pieca konwekcyjno-parowego.

5. Wprowadzenie nowych form terapii mieszkańców m. in. muzykoterapii, technik relaksacyjnych, hortikuloterapii.

Obraz_003

 

IMG_0036

 

Obraz_001

 

Trwają prace nad rozbudową tarasu, tu powstanie "Ogród Zimowy".

 

taras_tyl

PIC_0324

Obraz_159

Obraz_171

                                                     Czekamy na efekt końcowy...


 

"Alternatywa Edenu"

20130702-184801

 

Cykl szkoleń kadry pracowników został wyznaczony na poszczególne dni:

Trener: Tomasz Kulig

 

13 - 14 czerwiec

18 - 19 czerwiec 

 

17 - 18 lipiec 

24 - 25 lipiec

 

7 - 8  sierpnień

21-22 sierpień

 

4 - 5 wrzesień

11-12 wrzesień

 

Obejmujący zakres tematów:

1. Interakcja i komunikacja personelu i podopiecznych DPS

2. Alternatywa Edenu

3. Eldertopia - nowa wizja starości

4. Pomoc dla osób odchodzących

 

20130702-184857

PIC_0265

PIC_0397

PIC_0399

PIC_0371

PIC_0381

PIC_0389

PIC_0423

PIC_0429

 

20130702-184959


   Dalsze kroki realizowanego projektu, będą opisywane na bieżąco, na naszym facebook'u.

www.facebook.com/dps1krosno