DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 

  Warsztaty: "Opieka Senioralna Snoezelen"

  szkoleniesnoe

 

 W dniach 26-27 luty w naszym Domu odbyły się warsztaty: "Opieka Senioralna Snoezelen" zorganizowane przez Dom Wydawniczo-Reklamowy "tematy", przeprowadzone przez dr Agnieszkę Smrokowską-Reichmann. Dzięki projektowi współfinansowanemu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (SWISS) , wprowadziliśmy kolejną formę terapii dla naszych podopiecznych, skierowaną do osób leżących.

    Rola terapeuty w terapii "Snoezelen":

 - Stymulacja polisensoryczna (ponieważ pojawia się zagrożenie deprywacją, zwłaszcza u seniorów demencyjnych , unieruchomionych)

 - usprawnianie części porażonej

 - aktywizacja oraz relaksacja

 - spędzanie czasu wspólnie z podopiecznym

 - przeciwdziałanie nudzie

 

Zasadniczym celem tej formy terapii jest: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA PODOPIECZNEGO

zaj4

zaj5

zaj7

zaj20

                                                                                       

                                                 Wiecej zdjęć na naszym www.facebook.com/dps1krosno