DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

   Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie „Rodzinne gniazdo” obchodzi w roku 2018 jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji, w dniu 27 czerwca zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie mieszkańców i pracowników Domu, które uświetnili swoją obecnością znamienici goście, m.in. Jego Ekscelencja Biskup Archidiecezji Przemyskiej, Prezydent Miasta Krosna, Przewodniczący Rady Miasta Krosna, przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego, oraz dyrektorzy i mieszkańcy wielu zaprzyjaźnionych domów i jednostek pomocy społecznej.

Obchody jubileuszu połączone były z odpustem w Kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną przez Ks. Bpa Stanisława Jamrozka. Następnie uczestnicy spotkania udali się do jadalni, gdzie racząc się słodkościami wysłuchali przemówienia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie Pani Magdaleny Słyś, która przypomniała najważniejsze fakty z historii Domu i przedstawiła zakres jego działalności. Odczytano także list, który do uczestników jubileuszu skierowała Pani Ewa Bajgier, pełniąca funkcję Dyrektora DPS nr 1 w latach 1993-2017.

Następnie okolicznościowe mowy wygłosili Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna oraz Pan Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna. Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego Pani Anna Dziedzic odczytała list gratulacyjny i wręczyła pamiątkowy grawerton. Dyrektorzy z zaprzyjaźnionych placówek pomocy społecznej przekazali gratulacje, życzenia i pamiątkowe upominki. Kolejnym punktem programu była projekcja filmu prezentującego codzienne funkcjonowanie naszego Domu.

Zwieńczeniem części oficjalnej jubileuszu i jego niewątpliwą ozdobą był koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie, który dostarczył wszystkim słuchaczom niezapomnianych wrażeń.

Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną, podczas której wspólnie bawili się goście, mieszkańcy i pracownicy Domu.

 

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Dyrektor DPS nr 1 w Krośnie przekazała wszystkim jego mieszkańcom i pracownikom życzenia:

„Wszystkim naszym mieszkańcom życzę, aby doznawali jak najwięcej życzliwości
i serdecznej troski od otaczających ich osób oraz cieszyli się długo jak najlepszym zdrowiem, a każdego dnia towarzyszył im dobry nastrój.

Uważam, że każdy z pracowników naszego Domu powinien zostać doceniony
za cały trud włożony w jego rozwój. Składam Państwu wyrazy uznania za waszą pełną poświęcenia służbę. I chociaż Wasza praca jest niełatwa wierzę,
że może być ogromnym źródłem satysfakcji.
Życzę Wam aby siła i dobra energia nigdy Was nie opuszczały.”

 

 

Dyrektor DPS nr 1 w Krośnie dziękuje serdecznie wszystkim pracownikom i mieszkańcom
za zaangażowanie się w przygotowanie uroczystości.

Składamy również podziękowania osobom, które wsparły nas organizacyjnie:

 • Pani Małgorzata Urbańska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Krośnie;
 • Pan Daniel Eibin – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie;
 • Pan Witold Deptuch – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie;
 • Ks. Mirosław Wójcik;
 • studenci Wydziału Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Krośnie.

Dziękujemy naszym sponsorom:

 • ORTO-RES Sp. z o.o.
 • LIFE CARE GL+ Sp. z o.o.
 • Apteka przy ul. Składowej 1 w Krośnie
 • FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar
 • NZOZ „Julia”
 • Tomores Ryszard Buczakowski