XV Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców DPS Województwa Podkarpackiego Ropczyce-Lubzina 2013
20130929-151116
       25 września po godzinie 7 rano, 9osobowa grupa mieszkańców i pracowników naszego Domu udała się na kolejny już Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego. Tym razem zorganizowany przegląd odbył się w Ropczycach.

Czytaj więcej...

 

VIII Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy "Pożegnanie Lata" - Iwonicz 2013

PIC_0412

 

       29 sierpnia br na terenie Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu o godzinie 1100 odbyła się uroczysta Msza Święta inaugurująca już VIII Padkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy - "Pożegnanie Lata", na który zaproszenie dostali m.in nasi Mieszkańcy wraz z Panią Dyrektor.

Czytaj więcej...

 

"SPARTAKIADA" _ HUWNIKI 2013

Obraz_010

       W dniu 21.08.2013 r. na obiektach Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz Ludowego Klubu Sportowego - Wiar - w Huwnikach odbyła się XV Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Starosty Przemyskiego.

Czytaj więcej...

 

"Program Szwajcarski z innowacją w przyszłość"

swiss

projekt     

       Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2012 - 2015 pt.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji", realizowany jest na terenie Województwa Podkarpackiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Nasz Dom zgłosił do ogłoszonego konkursu projekt pt.: "Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr1 w Krośnie", który uzyskał akceptację komisji konkursowej oraz komitetu sterującego do dofinansowania.

      Termin realizacji projektu: 04.2013 - 04. 2014

      Całkowita wartość projektu: 1. 189.299,00 zł

      Wartość dofinansowania: 1. 010.904,00 zł

Czytaj więcej...

JUBILEUSZE w Domach Pomocy

       Rok 2013 okazuje się być "Rokiem Jubileuszy".  Zaprzyjaźnione Domy Pomocy z naszego województwa  w tym roku obchodzą swoje "lecia". Jest to kolejna okazja do tego, by razem spędzić czas, poznać historię Domu Pomocy do którego dostaliśmy zaproszenie lub zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, jakie miały miejsce przez cały okres działalności danej placówki.

       7 czerwca Dyrektor naszego DPS wraz z grupa Mieszkańców uczestniczyli w obchodach 25-lecia Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

       26 czerwca 4 osobowa delegacja naszego Domu uczestniczyła w obchodach 40-lecia Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, a już następnego dnia 5 osób delegowano do DPS nr2 w Krośnie na obchody 20- lecia działalności tamtego Domu.

       Organizacja, przebieg wydarzenia był bez zarzutu. Z relacji Mieszkańców można śmiało stwierdzić, że każde z tych spotkań, cieszyło się zainteresowaniem. Pensjonariusze pełni wrażeń, wrócili uśmiechnięci, nieco zmęczeni, ale z pozytywną energią i nastawieniem.

       Za niespełna 3 miesiące, obchody 20-lecia będzie obchodził nasz Dom Pomocy. Już teraz trwają plany, przygotowania z tym związane.

                                Dziękujemy serdecznie wszystkim Domom za zaproszenia i czekamy z rewizytą.

PROJEKTY

Tytuł Projektu: Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenia kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie. Termin realizacji: 04.2013-04 2014. W ramach projektu planuje się realizację następujących działań: 1.Aluminiowo-szklaną zabudowę tarasu wraz z robotami ogólnobudowlanymi. Rozbudowany zostanie istniejący taras. Na tarasie powstanie "Ogród zimowy" 2. Szkolenia pesonelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami 3. Zakup sprzętu do muzykoterapii 4. Zakup innowacyjnego pieca konwekcyjno-parowego 5. Wprowadzenie nowych form terapii mieszkańców m. in.muzykoterapii, technik relaksacyjnych, hortikuloterapii.