ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DZIAŁ ADAPTACYJNO - TERAPEUTYCZNY

- kierownik zespołu pielęgniarek

- starsza pielęgniarka

- pielęgniarki

- starszy pracownik socjalny

- pracownik socjalny

- psycholog

- kapelan

- starszy technik fizjoterapii

- instruktor terapii zajęciowej

- instruktor do spraw kulturalno - oświatowych

- opiekunowie

- pokojowe

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

- kierownik działu

- kierownik kuchni

- kucharze

- dietetyk

- magazynier

- sekretarka

- praczka

- sprzątaczka

- elektryk - ogrodnik

- kierowca

- portierzy - konserwatorzy

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

- główny księgowy

- księgowa

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

- radca prawny