DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 DPS.DAG.261.5.2018.TK                                                                                    Krosno, dnia 27.11.2018 r.

 

                                       

                                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     

                                                    

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie w okresie od 01 stycznia
2019 r. do  31 grudnia 2019 r.‘’
zwanego dalejzamówieniem publicznym, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej jako ustawa prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego

Jako najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia publicznego wybrano:

 

a)       dla części I  PAKIET  I -   mięso i wędliny: 

ofertę firmy: Handlowo Transportowej PRZEMKO Korus Zbigniew 33-100 Tarnów                         ul. Braci Saków 70A.  

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Cena zaoferowana w wybranej ofercie: 67 769,10 zł brutto.

Czas reakcji    24 godziny

Łączna liczba punktów wybranej oferty - 100

 

b)      dla części II  PAKIET II – nabiał i przetwory mleczne

 ofertę firmy: Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita   18 – 200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122 Hurtownia Magazyn nr 31 w Sanoku  38 – 500 Sanok ul. Przemyska 22

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ    i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Cena zaoferowana w wybranej ofercie:  74 565,00 zł brutto.

Czas reakcji   24 godziny

Łączna liczba punktów  wybranej oferty - 100

 

c)       dla części III  PAKIET III  -  różne artykuły spożywcze

ofertę firmy: Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Handlowe POLARIS  Małgorzata Gruszczyńska 32 – 800 Kalisz ul. Żołnierska 2a

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ    i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Cena zaoferowana w wybranej ofercie:   35 831,42 zł brutto.

Czas reakcji     24 godziny

Łączna liczba punktów  wybranej oferty - 100

 

d)      dla części IV  PAKIET IV  - warzywa i owoce  

ofertę firmy:  FRUTEX  Sp. z o.o. 38 – 400 Krosno ul. Czajkowskiego 51 .

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ                                   i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Cena zaoferowana w wybranej ofercie:   41 801,70 zł brutto.

Czas reakcji    24 godziny

Łączna liczba punktów wybranej oferty  - 100

 

e)      dla części V  PAKIET V    -  jaja

ofertę firmy: FRUTEX  Sp. z o.o. 38 – 400 Krosno ul. Czajkowskiego 51 .

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ    i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Cena zaoferowana w wybranej ofercie:  5 890,50 zł brutto.

Czas reakcji   24 godziny

Łączna liczba punktów wybranej oferty  - 100

 

f)        dla części  VII  PAKIET VII   -   ryby mrożone, wędzone, konserwy rybne

ofertę firmy:  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe   BETEX J. Bąk D. Mączka Sp. J

38 – 200 Jasło ul. Towarowa 2

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ  i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Cena zaoferowana w wybranej ofercie: 9 228 45 zł brutto.

Czas reakcji  6 godzin

Łączna liczba punktów wybranej oferty  - 100

 

g)       dla części  VIII  PAKIET VIII   -   mrożonki 

ofertę firmy:  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe   BETEX J. Bąk D. Mączka Sp. J

38 – 200 Jasło ul. Towarowa

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ                                   i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Cena zaoferowana w wybranej  ofercie 9 740,85 zł brutto.

Czas reakcji 6 godzin.

Łączna liczba punktów wybranej oferty  - 100

 

Zamawiający informuje, że  zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art.94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy  nie podlegali wykluczeniu                     z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, spełnili warunki udziału w postępowaniu                           o udzielenie zamówienia publicznego oraz których oferta nie podlegała odrzuceniu, wraz z punktacją przyznaną ofertom.

Pakiet I - Mięso i wędliny

 

 

 

 

Wartość zamówienia:

 

 

 

 

 

77 600,00 zł (brutto) 73 580,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLIMPEK Sp. z o. o., ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów

73 073,91 zł

24 godziny

83,47

10

93,47

Firma Handlowo-Usługowa PRZEMKO, Korus Zbigniew, ul. Braci Saków 70A, 33-100 Tarnów

67 769,10 zł

24 godziny

90,00

10

100,00

 

 

 

 

 

 

Pakiet II - Nabiał

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia:

 

 

 

 

 

74 100,00 zł (brutto) 70 120,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

 

 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

74 565,00 zł

24 godziny

90

10

100,00

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Jasienica Rosielna 208, 36-220 Jasienica Rosielna

84 590,80 zł

24 godziny

79,33

10

89,33

 

 

 

 

 

 

Pakiet III - Różne art. spożywcze

 

 

 

 

Wartość zamówienia:

 

 

 

 

 

37 900,00 zł (brutto) 33 750,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

35 831,42 zł

24 godziny

90

10

100,00

 

 

 

 

 

 

Pakiet IV - Owoce i warzywa

 

 

 

 

Wartość zamówienia:

 

 

 

 

 

52 550,00 zł (brutto) 35 600,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

 

 

FRUTEX Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno

41 801,70 zł

24 godziny

90

10

100,00

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX, Hurtownia Owoców i Warzyw, ul. Składowa 2, 38-400 Krosno

52 417,00 zł

24 godziny

71,77

10

81,77

 

 

 

 

 

 

Pakiet V - Jajka

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia:

 

 

 

 

 

10 350,00 zł (brutto) 9 830,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

 

 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

7 820,00 zł

24 godziny

67,79

10

77,79

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

9 460,50 zł

24 godziny

56,04

10

66,04

FRUTEX Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno

5 890,50 zł

24 godziny

90

10

100,00

Jerzy Szkaradek, ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy Sącz

8 032,50 zł

24 godziny

66,00

10

76,00

 

 

 

 

 

 

Pakiet VI - Pieczywo

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia:

 

 

 

 

 

18 250,00 zł (brutto) 17 150,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

 

 

brak ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet VII - Ryby

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia:

 

 

 

 

 

9 000,00 zł (brutto) 8 500,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

 

 

JAWIT, A. i J. Białas, L. i W. Lampara Spółka Jawna, ul. Mięsowicza 2a, 38-400 Krosno

9 384,90 zł

24 godziny

88,50

10

98,50

Widan Polska Sp. z o. o., Spółka komandytowa, ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl

10 285,28 zł

24 godziny

80,75

10

90,75

Firma Handlowo-Usługowa GALLOD-HURT, Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana

11 841,00 zł

24 godziny

70,14

10

80,14

Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurtowe BETEX, J. Bąk, D. Mączka Spółka Jawna, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

9 228,45 zł

24 godziny

90,00

10

100,00

 

 

 

 

 

 

Pakiet VIII - Mrożonki

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia:

 

 

 

 

 

10 800,00 zł (brutto) 10 260,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

 

 

 

JAWIT, A. i J. Białas, L. i W. Lampara Spółka Jawna, ul. Mięsowicza 2a, 38-400 Krosno

10 613,40 zł

24 godziny

82,6009102

10

92,60

Widan Polska Sp. z o. o., Spółka komandytowa, ul. Jasińskiego 56b, 37-700 Przemyśl

10 264,49 zł

24 godziny

85,41

10

95,41

Firma Handlowo-Usługowa GALLOD-HURT, Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana

13 159,00 zł

24 godziny

66,62

10

76,62

Przedsiębiorstwo Handlowo-Hurtowe BETEX, J. Bąk, D. Mączka Spółka Jawna, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

9 740,85 zł

24 godziny

90,00

10

100,00