DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Znak sprawy DPS – DAG/ZP/Ż/ 2017                                                                     Krosno, dnia 16.11.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą . „ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie w okresie od 01 stycznia 2018 do  31 grudnia 2018r., zwanego dalejzamówieniem publicznym, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej jako ustawa prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego:

1.       Jako najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia publicznego wybrano:

 

a)      dla części I  PAKIET  I -   mięso i wędliny: 

ofertę firmy: Handlowo Transportowej PRZEMKO Korus Zbigniew 33-100 Tarnów                         ul. Braci Saków 70A.  

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ   i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Łączna liczba punktów wybranej oferty    -   100

Cena zaoferowana w wybranej ofercie: 69 612,90 zł. brutto

Czas reakcji  - 24 godziny.

 

b)      dla części II  PAKIET II – nabiał i przetwory mleczne

 

ofertę firmy: Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita   18 – 200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122 Hurtownia Magazyn nr 31 w Sanoku  38 – 500 Sanok ul. Przemyska 22

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ     i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Łączna liczba punktów wybranej oferty  - 100

Cena zaoferowana w wybranej ofercie:  77 761,30 zł brutto.

Czas reakcji  24 godziny

 

 

c)       dla części III  PAKIET III  -  Różne artykuły spożywcze

 

ofertę firmy: Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Handlowe POLARIS  Małgorzata Gruszczyńska 32 – 800 Kalisz ul. Żołnierska 2a

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ  i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Łączna liczba punktów wybranej oferty   100

Cena zaoferowana w wybranej ofercie: 35 485,30 zł brutto.

Czas reakcji  24 godziny.

 

d)      dla części IV  PAKIET IV  - warzywa i owoce  

ofertę firmy:  FRUTEX  Sp. z o.o. 38 – 400 Krosno ul. Czajkowskiego 51 .

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ                                   i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Łączna liczba punktów wybranej oferty  100

Cena zaoferowana w wybranej ofercie:   42 348,60 zł. brutto

Czas reakcji  24 godziny

 

 

e)      dla części V  PAKIET V    -  jaja

ofertę firmy: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita  18 – 200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122 Hurtownia – Magazyn  nr 32 Sanok ul. Przemyska 38 – 500 Sanok.

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Łączna liczba punktów wybranej oferty  -  100

Cena zaoferowana w wybranej ofercie:  10 980 zł brutto.

Czas reakcji  24 godziny

 

f)       dla części VI  PAKIET VI  - pieczywo  

ofertę firmy:  F.H.U. Martom. Piekarnia Szymbarczanka ul. Pod Lodownią 12 38 – 300 Gorlice.

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ                                   i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Łączna liczba punktów wybranej oferty  - 100

Cena zaoferowana w wybranej ofercie:  17 841,90  zł brutto.

Czas reakcji  24 godziny

 

 

g)      dla części  VII  ryby mrożone, wędzone, konserwy rybne

 

ofertę firmy:  JAWIT  A i J Białas, L i W Lampara Sp. Jawna 38 – 400  Krosno ul. Mięsowicza 2a

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Łączna liczba punktów wybranej oferty   100

Cena zaoferowana w wybranej ofercie: 8 786,40 zł brutto.

Czas reakcji  24 godziny

 

h)      dla części  VIII  PAKIET VIII  mrożonki 

ofertę firmy:  JAWIT A i J Białas, L i W Lampara  Sp. Jawna 38 – 400 Krosno ul. Mięsowicza 2a.  

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ                                   i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów tj. otrzymała 100 punktów.

Cena zaoferowana w wybranej ofercie  12 214,65zł brutto.

Czas reakcji 24 godziny.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, spełnili warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz których oferta nie podlegała odrzuceniu, wraz z punktacją przyznaną ofertom.

 

 

Pakiet I - Mięso i wędliny

     

Wartość zamówienia:

     

82 000,00 zł (brutto) 78 100,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

Zakłady Mięsne SMAK Górno Sp. z o. o., ul. Centralna 4, 36-051 Górno

83 515,11 zł

24 godziny

75,02

10

85,02

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe OLIMPEK Sp. z o. o., ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów

76 948,69 zł

24 godziny

81,42

10

91,42

Firma Handlowo - Transportowa PRZEMKO, ul. Braci Saków 70A, 33-100 Tarnów

69 612,90 zł

24 godziny

90

10

100,00

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego KABANOS, ul. Wenecka 20, 39-220 Przecław

76 418,69 zł

24 godziny

81,98

10

91,98

 

 

 

     

Pakiet II - Nabiał

     

Wartość zamówienia:

     

88 500,00 zł (brutto) 84 285,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita oddz. Sanok, ul. Ludowa 122, 38-500 Sanok

77 761,30 zł

24 godziny

90

10

100,00

Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna, Jasienica Rosielna 208, 36-220 Jasienica Rosielna

79 538,30 zł

24 godziny

87,99

10

97,99

Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe INEX Sp. z o. o., ul. Składowa 9c, 38-400 Krosno

98 425,53 zł

do godziny

71,10

10

81,10

           

Pakiet III - Różne art. spożywcze

     

Wartość zamówienia:

     

42 500,00 zł (brutto) 37 950,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 2a, 62-800 Kalisz

35 485,30 zł

24 godziny

90

10

100,00

Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe INEX Sp. z o. o., ul. Składowa 9c, 38-400 Krosno

43 013,60 zł

go godziny

74,25

10

84,25

 

 

 

         

Pakiet IV - Owoce i warzywa

     

Wartość zamówienia:

     

44 700,00 zł (brutto) 42 500,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

Frutex Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno

42 348,60 zł

24 godziny

90

10

100,00

Tropicana Sp. z o. o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno

45 988,61 zł

24 godziny

82,88

10

92,88

           

Pakiet V - Jajka

     

Wartość zamówienia:

     

6 800,00 zł (brutto) 6 475,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

Frutex Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno

11 880,00 zł

24 godziny

83,18

10

93,18

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 2a, 62-800 Kalisz

11 340,00 zł

24 godziny

87,14

10

97,14

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita oddz. Sanok, ul. Ludowa 122, 38-500 Sanok

10 980,00 zł

24 godziny

90

10

100,00

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe OLIMPEK Sp. z o. o., ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów

16 020,00 zł

24 godziny

61,69

10

71,69

           

Pakiet VI - Pieczywo

     

Wartość zamówienia:

     

25 200,00 zł (brutto) 23 280,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

GS Samopomoc Chłopska, ul. Spółdzielcza 6, 38-420 Korczyna

25 734,00 zł

24 godziny

62,40

10

72,40

F. H. U. Matrom Piekarnia Szymbarczanka, ul. Pod Lodownią 12, 38-300 Gorlice

17 841,90 zł

24 godziny

90

10

100,00

           

Pakiet VII - Ryby

     

Wartość zamówienia:

     

8 200,00 zł (brutto) 7 810,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

JAWIT A. J. Białas, W. L. Lampara, Sp. J., ul. Mięsowicza 2a, 38-400 Krosno

8 786,40 zł

24 godziny

90

10

100,00

REN Sp. z o. o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom

9 342,90 zł

24 godziny

84,64

10

94,64

           

Pakiet VIII - Mrożonki

     

Wartość zamówienia:

     

8 925,00 zł (brutto) 8 500,00 zł (netto)

wyliczenie cena

wyliczenie czas reakcji

suma punktów

oferent

kwota brutto

czas reakcji

JAWIT A. J. Białas, W. L. Lampara, Sp. J., ul. Mięsowicza 2a, 38-400 Krosno

12 214,65 zł

24 godziny

90

10

100,00

REN Sp. z o. o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom

13 292,16 zł

24 godziny

82,70

10

92,70

FHU Gallod - Hurt Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana

12 991,10 zł

24 godziny

84,62

10

94,62

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia

publicznego  nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie

Magdalena Słyś

 

2.       Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92                          ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego

 

1)      Odrzucono oferty złożone przez Wykonawców:

a )  Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55 , 33- 300 Nowy  Sącz  - pakiet V dostawa jaj.

     

b)  FHU  Gallod – Hurt Bronisław Kłósek 32 – 733 Trzciana  , Leszczyna 159 – pakiet VII     dostawa ryb.

Powyższe firmy przesłały do Zamawiającego dokumentację, która nie zawierała wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w formie przewidzianej przez przepisy prawa.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą.

Zgodnie z art. 18 pkt 4) ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) – w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych    i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r. oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być podpisana. Jest to oświadczenie woli i powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do dokonania tej czynności w imieniu wykonawcy. Niepodpisana oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 78 kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ustawy prawo zamówień publicznych, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Z uwagi na niezachowanie  przez wyżej wymienione firmy  formy pisemnej oferty należało uznać, że zachodzą przesłanki odrzucenia z  art. 89 ust. 1 pkt 1) i pkt 8) ustawy prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                          

                                                                                                          

 

Strona 1                                                                                                         

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Zawiadomienie o wyborze oferty