DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Znak sprawy DPS - DAG/ZP/Ż/2017

ZESTAWIENIE OFERT BIORĄCYCH UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
     
Pakiet I - Mięso i wędliny
Wartość zamówienia:
82 000,00 zł (brutto) 78 100,00 zł (netto)
oferent kwota brutto czas reakcji
Zakłady Mięsne SMAK Górno Sp. z o. o., ul. Centralna 4, 36-051 Górno 83 515,11 zł 24 godziny
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe OLIMPEK Sp. z o. o., ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów 76 948,69 zł 24 godziny
Firma Handlowo - Transportowa PRZEMKO, ul. Braci Saków 70A, 33-100 Tarnów 69 612,90 zł 24 godziny
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego KABANOS, ul. Wenecka 20, 39-220 Przecław 76 418,69 zł 24 godziny
     
Pakiet II - Nabiał
Wartość zamówienia:
88 500,00 zł (brutto) 84 285,00 zł (netto)
oferent kwota brutto czas reakcji
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita oddz. Sanok, ul. Ludowa 122, 38-500 Sanok 77 761,30 zł 24 godziny
Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna, Jasienica Rosielna 208, 36-220 Jasienica Rosielna 79 538,30 zł 24 godziny
Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe INEX Sp. z o. o., ul. Składowa 9c, 38-400 Krosno 98 425,53 zł do godziny
     
Pakiet III - Różne art. spożywcze
Wartość zamówienia:
42 500,00 zł (brutto) 37 950,00 zł (netto)
oferent kwota brutto czas reakcji
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 2a, 62-800 Kalisz 35 485,30 zł 24 godziny
Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe INEX Sp. z o. o., ul. Składowa 9c, 38-400 Krosno 43 013,60 zł go godziny
     
Pakiet IV - Owoce i warzywa
Wartość zamówienia:
44 700,00 zł (brutto) 42 500,00 zł (netto)
oferent kwota brutto czas reakcji
Frutex Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno 42 348,60 zł 24 godziny
Tropicana Sp. z o. o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno  45 988,61 zł 24 godziny
     
Pakiet V - Jajka
Wartość zamówienia:
6 800,00 zł (brutto) 6 475,00 zł (netto)
oferent kwota brutto czas reakcji
Frutex Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno 11 880,00 zł 24 godziny
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 2a, 62-800 Kalisz 11 340,00 zł 24 godziny
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita oddz. Sanok, ul. Ludowa 122, 38-500 Sanok 11 340,00 zł 24 godziny
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe OLIMPEK Sp. z o. o., ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów 16 020,00 zł 24 godziny
     
Pakiet VI - Pieczywo
Wartość zamówienia:
25 200,00 zł (brutto) 23 280,00 zł (netto)
oferent kwota brutto czas reakcji
GS Samopomoc Chłopska, ul. Spółdzielcza 6, 38-420 Korczyna 25 734,00 zł 24 godziny
F. H. U. Matrom Piekarnia Szymbarczanka, ul. Pod Lodownią 12, 38-300 Gorlice 17 841,90 zł 24 godziny
     
Pakiet VII - Ryby
Wartość zamówienia:
8 200,00 zł (brutto) 7 810,00 zł (netto)
oferent kwota brutto czas reakcji
JAWIT A. J. Białas, W. L. Lampara, Sp. J., ul. Mięsowicza 2a, 38-400 Krosno 8 786,40 zł 24 godziny
REN Sp. z o. o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom 9 342,90 zł 24 godziny
     
Pakiet VIII - Mrożonki
Wartość zamówienia:
8 925,00 zł (brutto) 8 500,00 zł (netto)
oferent kwota brutto czas reakcji
JAWIT A. J. Białas, W. L. Lampara, Sp. J., ul. Mięsowicza 2a, 38-400 Krosno 12 214,65 zł 24 godziny
REN Sp. z o. o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom 13 292,16 zł 24 godziny
FHU Gallod - Hurt Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana 12 991,10 zł 24 godziny
     
Wykonawca- zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawyprawo zamówień publicznych (informacji wskazanych w rozdziale 5 pkt. 10 SIWZ)  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem w/w oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Plik Exel do pobrania TUTAJ