DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

W załącznikach poniżej znajdują sie informację o odrzuceniu Wykonawcy i umieważnieniu postępowania

 

Informacja 1

Informacja 2

Informacja 3