DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Poniżej w załączniku znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w związku z zapytaniem ofertowym na 2021r.

 

inormacja w pliku pdf - kliknij tutaj