DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

W załącznikach poniżej informacja z otwarcia ofert złożonych  do dnia 19.11.2020 do godz.12:00

 

Informacja 1 - Sukcesywana dostawa różnych artykułów spożywczych

Informacja 2 - Sukcesywna dostawa jaj

Informacja 3 - Sukcesywna dostawa owoców i warzyw

Informacja 4 - Sukcesywna dostawa ziemniaków

Informacja 5 - Sukcesywna dostawa mrożonek i ryb w tym ryb mrożonych

Informacja 6 - Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin

Informacja 7 - Sukcesywna dostawa pieczywa

Informacja 8 - Sukcesywna dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich