ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie opiekę nad mieszkańcami sprawuje lekarz rodzinny,  psycholog, pielęgniarki, instruktorzy kulturalno oświatowi, opiekunowie.