DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 

"SPARTAKIADA" _ HUWNIKI 2013

Obraz_010

       W dniu 21.08.2013 r. na obiektach Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz Ludowego Klubu Sportowego - Wiar - w Huwnikach odbyła się XV Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Starosty Przemyskiego.

Czytaj więcej...

 

"Program Szwajcarski z innowacją w przyszłość"

swiss

projekt     

       Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2012 - 2015 pt.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji", realizowany jest na terenie Województwa Podkarpackiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Nasz Dom zgłosił do ogłoszonego konkursu projekt pt.: "Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr1 w Krośnie", który uzyskał akceptację komisji konkursowej oraz komitetu sterującego do dofinansowania.

      Termin realizacji projektu: 04.2013 - 04. 2014

      Całkowita wartość projektu: 1. 189.299,00 zł

      Wartość dofinansowania: 1. 010.904,00 zł

Czytaj więcej...

JUBILEUSZE w Domach Pomocy

       Rok 2013 okazuje się być "Rokiem Jubileuszy".  Zaprzyjaźnione Domy Pomocy z naszego województwa  w tym roku obchodzą swoje "lecia". Jest to kolejna okazja do tego, by razem spędzić czas, poznać historię Domu Pomocy do którego dostaliśmy zaproszenie lub zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, jakie miały miejsce przez cały okres działalności danej placówki.

       7 czerwca Dyrektor naszego DPS wraz z grupa Mieszkańców uczestniczyli w obchodach 25-lecia Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

       26 czerwca 4 osobowa delegacja naszego Domu uczestniczyła w obchodach 40-lecia Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, a już następnego dnia 5 osób delegowano do DPS nr2 w Krośnie na obchody 20- lecia działalności tamtego Domu.

       Organizacja, przebieg wydarzenia był bez zarzutu. Z relacji Mieszkańców można śmiało stwierdzić, że każde z tych spotkań, cieszyło się zainteresowaniem. Pensjonariusze pełni wrażeń, wrócili uśmiechnięci, nieco zmęczeni, ale z pozytywną energią i nastawieniem.

       Za niespełna 3 miesiące, obchody 20-lecia będzie obchodził nasz Dom Pomocy. Już teraz trwają plany, przygotowania z tym związane.

                                Dziękujemy serdecznie wszystkim Domom za zaproszenia i czekamy z rewizytą.

 

"Z bliźnim na majówkę" - Helusz 2013

glowne

       25 maja wyruszyliśmy 15 osobową grupą, by uczestniczyć w pikniku majowym, organizowanym przez parafię Chrystusa Króla w Jarosławiu, Urząd Marszałkowski, Burmistrza Miasta Jarosławia i Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. Gośćmi honorowymi tego spotkania były osoby niepełnosprawne, pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej z całego województwa, wychowankowie Domów Dziecka i dzieci ze świetlic.

Czytaj więcej...

 

"Wraz z dziećmi przyszła Wiosna..."

glowne_kolaz

10 kwietnia o godzinie 10 rano, odbyło się spotkanie młodszej młodzieży Przedszkola nr8 w Krośnie ze starszą młodzieżą

naszego Domu. Seniorzy mogli podziwiać piękne wiosenne stroje, które wzbogaciły wspaniały występ artystyczny poświęcony tematyce tradycji świąt Wielkanocy.  Mieszkańcy otrzymali od małych artystów piękne słoneczka, które zostały wykonane przez nich własnoręcznie.

Czytaj więcej...